ਆਈਯੂਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਂਝ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ.ਆਈ (ਇਟਰਿਊਟਰੀਨ ਇਨਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਈਯੂਆਈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਰਾਊਰੀਰੀਨ ਗਰਭਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਵੀਐਫ ਮਾਹਰ ਉਮਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ. ਆਈਯੂਆਈਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਇੱਕ) ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਵੀਕਲ ਬਲਗ਼ਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ.ਆਈ. ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ OPD(ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ (ਆਈਵੀਐਫ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੇ ਮੋਰੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰਨ ਨਮੂਨਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਆਊਟਪੇਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਗਾਈਨੇਕੌਲੋਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰਨ ਨਮੂਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੀ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਯੂਆਈਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੀ ਲਾਗਤ

ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਲਿਨਿਕ ਤੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੇ ਇਸ ਨੂੰ IVF ਉੱਤੇ ਪਸੰਦ. ਜਦੋਂ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ +91 8929-000-288 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ contact@medicoverfertility.com ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ.

ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ.. ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਵਿਚ ਨਰ ਬਾਂਝਪਨ ਵਿਚ ਗਰਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਕ੍ਰ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 3-4 ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈਵੀਐਫ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰਾਫ ਇਕ ਆਈਯੂਆਈ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ. 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਗਰਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 20 ਤੋਂ 25% ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਚ 15-20%, 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10-15% 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10% ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ.

ਸਿੱਟਾ

ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਯੂ.ਆਈ. ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ. ਪਰੰਤੂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ.